TeamBuilding - Công ty Đô Thị Bà Rịa 300 pax - SeaLink City 5 sao | AKTeam